Deja COVID-19 išplito visame pasaulyje. Šiame kontekste, kiekviena šalis pradėjo įvairias ir besikeičiančias priemones, siekiant pašalinti ir kuo labiau sumažinti šio viruso ir jo mutacijų plitimą.

Mūsų visų pareiga žinoti ir laikytis įstatymų, apribojimų bei gairių, kurie yra nustatomi nacionaliniu lygmeniu šalyje, kurioje gyvename, bei laikytis jų ir šalyje į kurią keliaujame.

Šios taisyklės ir reikalavimai gali skirtis skirtingose šalyse, jie taip pat gali skirtis ir toje pačioje šalyje, priklausomai nuo kritinės padėties šalyje kelionės metu,

Pagrindinės gairės, kurių visada turėtumėte laikytis:

  • Atlikite šalyje patvirtintą, COVID-19 testą daugiausiai 24 val. iki atvykstant į darbo šalį
  • Netrukus po atvykimo į darbo šalį, atlikite šalies patvirtintą COVID-19 testą
  • Karantino laikotarpiu likite izoliacijoje
  • Laikykitės rankų higienos
  • Laikykitės pakankamo atstumo nuo kitų žmonių, 1-2 m.
  • Dėvėkite veido kaukę tose vietose, kur to reikia
  • Likite namuose, jeigu nesijaučiate gerai

Jūs būsite informuoti apie dabartinę COVID-19 procedūrą, kuri bus taikoma Jums dirbant tačiau yra svarbu, kad nuolat sektumėte situaciją, kadangi ji nuolat kinta, net ir vietinėje aplinkoje,

Jeigu turite klausimų, visada galite su mumis susisiekti telefonu +4532820000

Nuorodos į aktualias nacionalines svetaines:
Norvegija:
https://www.helsedirektoratet.no/

https://arbeidstilsynet.no/

https://arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Danija:
https://coronasmitte.dk/

https://www.sst.dk/da

https://at.dk

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-vandrende-arbejdskraft/

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-vandrende-arbejdskraft/krav-om-pcr-test-og-plan-for-test/

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/nyhedsarkiver---personaleforhold/nyheder-personalejura/2021/2/virksomheder-skal-sorge-for-pcr-test-til-tilrejsende-arbejdskraft/

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/157

https://www.retsinformation.dk/api/pdf/219801

Švedija:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

x
The site uses cookies for statistics and to improve the content. Some information is disclosed to third parties. If you accept and continue to use the website, you consent to the use of cookies. No cookies are sent until you have accepted your acceptance. Read more. OK